Archive for the Reklama i propaganda książki Category

W MALARSTWIE BIZANTYJSKIM

Zawierają one postacie, których ruchy lub rekwizyty mają umownie okre­ślać ich czyny. Początkowo nowa treść wyrażana jest w starej formie, z biegiem czasu wykształci się jednak odrębna koncepcja tej sztuki. W malarstwie bizantyjskim również kolor odgrywa wielką rolę, a najważniejszą techniką staje się mozaika, czyli sposób używania zamiast farb różnokolorowych kamieni, szkła lub specjalnie wypalonych płytek ceramicznych, wciskanych w świeżą zaprawę ściany. Mozaiki zdobią przeważnie wnętrza kościołów (wspomniany już kościół San Vitale w Rawennie). Drugą formą, dziś wysoko ocenianą są ikony, czyli malarstwo tablicowe. Jest to sposób malowania na desce przyjęty ze sztuki egipskiej (okresu hellenistycznego). Ikony swym charakterem odpowiadały najbardziej wymaga­niom kościoła prawosławnego, stąd też malarstwo to rozwinęło się szczególnie tam, gdzie dominowało prawosławie (Macedonia, Serbia, Ruś.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

SZTUKA ŚREDNIOWIECZNA

Zapoznanie się ze sztuką starożytną pozwoliło nam na stwier­dzenie, że była ona odbiciem czasów i warunków w jakich pow­stawała. Sztuka egipska sławiła boskiego faraona, sztuka grec­ka — piękno i wielkość człowieka zaś. sztuka średniowiecza, rozwijając się pod znakiem chrześcijaństwa, zwróci się w stronę religii, tym bardziej że kościół tego okresu umacnia się w swej potędze, decydując również w sprawach sztuki. Każdy, okres średniowiecza ma swój styl, w większości jednak — jako. że człowiek w tym okresie znaczy niewiele — są to dzieła bez­imiennych artystów. Dominujący ^vpływ kościoła w sztuce śred­niowiecza nie jest jednak, absolutny. W miarę zbliżenia się do czasów nowożytnych powraca zainteresowanie tematyką niereli- gijną. Prawdziwy jednak rozkwit sztuki świeckiej zapoczątkuje dopiero epoka odrodzenia.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

FRESKI W KATAKUMBACH

Zgodnie z tym co powiedzieliśmy, wstępem do sztuki śred­niowiecza są już właściwie freski w katakumbach. Kiedy jednak chrześcijaństwo staje się religią panującą, sztuka wyszła z ka­takumb, bazyliki przekształcono na kościoły, zdobiąc je i prze­budowując. Bazylika to budowla prostokątna podzielona kolumnami na trzy lub pięć części zwanych nawami, z któ­rych środkowa jest zawsze wyższa od pozostałych. W środkowej nawie, w głębi, w półkolistej niszy zwanej absydą, gdzie dawniej (za czasów pogańskich) znajdowała się trybuna dla mówców, chrześcijanie ustawili ołtarz.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

W ARCHITEKTURZE BIZANTYJSKIEJ

W architektu­rze bizantyjskiej umiejętnie związano oryginalność konstrukcji i kształtu z przepychem i wspaniałą dekoracją. Architektom udało się połączyć bazylikę z kopułą, co nie było łatwe, gdyż trudno jest nałożyć okrągłą kopułę na prostokątną budowlę. Zrobiono to przez wykrojenie kwadratu z nawy środkowej i wsparcie kopuły nad nim na potężnych filarach. Stwarzało to wrażenie sklepienia niebieskiego. Kopuły pokrywano złocistą mozaiką lub malowidłami. Architektura Bizancjum wybierała początkowo pewien wpływ na sztukę Zachodu, później jednak powstaje tam odrębna sztuka religijna. Natomiast cerkiew rosyjska, serbska czy bułgarska, podobnie jak i malarstwo religijne tych narodów, to kontynuacja sztuki bizantyjskiej.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

ŚLADY SZTUKI BIZANTYJSKIEJ W POLSCE

W Polsce ślady sztuki bizantyjskiej są nieliczne (np. freski w katedrze w Sandomierzu), datują się z okresu Jagiellonów. Polska lgnęła do kultury Zachodu i stamtąd przyszły: chrześci­jaństwo, alfabet, cywilizacja. Jedynie na wschodzie kraju spoty­kane drewniane cerkiewki są jakimś śladem sztuki bizantyjskiej. Początki średniowiecza nie sprzyjają rozwojowi sztuki w Europie. Najazdy barbarzyńców, zniszczenia i wędrówki lu­dów, szczególnie od III do VI wieku, to czasy zamętu w za­chodniej Europie. Dopiero okres względnego spokoju przynosi ożywienie. Sztuka, , jako że związana z religią i kościołem, za­czyna promieniować z klasztorów, które w tych czasach były jedynymi ośrodkami wiedzy i umiejętności.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂