Archive for the Reklama i propaganda książki Category

PODSTAWOWY SCHEMAT

Podczas gdy w Mezopotamii głównym tworzywem była wy­palana cegła (początkowo tylko suszona), to w Egipcie, gdzie nie brakowało kamienia, można było wznosić monumentalne budo­wle z tego właśnie surowca. Budowle wznoszono na miarę bo­gów, a nie ludzi. Podstawowym schematem była kolumna, której kompozycja przetrwała do dnia dzisiejszego. Kolumna składała się z bazy, czyli dolnej płyty będącej podstawą, trzonu wznoszącego się pionowo oraz głowicy, czyli zakończenia zwa­nego też kapitelem. Najbardziej klasycznym przykładem architektury Egiptu są piramidy (III tysiąclecie p.n.e.), pomniki wznoszone za życia faraona, by stać się grobowcem po jego śmierci.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

PIRAMIDY

Piramida jest masywem z wielkich brył kamiennych w postaci ostrosłupa, o    olbrzymiej wielkości. Największa z piramid zbudowana dla faraona Cheopsa wysoka jest na prawie 147 metrów, a bok pod­stawy wynosi ok. 230 metrów. Piramida ta zajmuje przestrzeń z górą 5 hektarów, a jej kubatura wynosi ponad 2,3 miliona m3 kamienia. Wszystko to zostało zbudowane przy pomocy prymitywnych narzędzi i środków transportu.; Obok piramid’również mamy wykutą w skale! gigantyczną postać lwa o twarzy Judz­kiej. Jest to sfinks .wykuty z jednego głazu, przy czym kra­wędzie chusty tej postaci odpowiadają zarysom piramidy.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

GIGANTYCZNE ROZMIARY

Gigantyczne rozmiary piramid i świątyń tego okresu i dziś jeszcze przerażają swoją masą i wielkością. Budowane na miarę sił nadprzyrodzonych miały budzić strach i posłuszeństwo wobec despotycznych władców.Budowle architektoniczne Grecji wznoszono również z kamie­nia (początkowo wapień później marmur). W wyniku wielu prze­obrażeń wykształciły się trzy porządki architektoniczne: dorycki, joński i koryncki, z których każdy wykorzystywał kolumnadę jako ozdobę budynku.Porządek dorycki — surowy i ciężki, złożony z krępych kolumn ,o stosunku średnicy do wysokości jak 1 : 6 bez podstawy (bazy),: o- trzonach ostro żłobkowanych oraz głowicy w kształcie okrągłej misy.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

SZTUKA BIZANTYJSKA

Sztuka bizantyjska dotarła na Bałkany i do Italii, do Gruzji i   Armenii, a na północ aż do Kijowa, Włodzimierza i Nowogrodu (Ruś północna).Rzeźba jest to trójwymiarowa bryła wykonana z dowolnego tworzywa (metal, kamień, drzewo, glina). Jest ona zawsze reali­zacją twórczego zamierzenia artysty. Odmianą rzeźby jest płasko­rzeźba,’ której w odróżnieniu od rzeźby nie można oglądać ze wszystkich stron, gdyż jest przytwierdzona do płaszczyzny ja­kiejś bryły. Tematem rzeźby jest z reguły człowiek lub zwierzę, tematem zaś płaskorzeźby może być dowolny fakt, wydarzenie lub zjawisko. A więc rzeźba utrwala przede wszystkim człowie­ka, płaskorzeźba — wydarzenie.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

POSĄG BÓSTWA

Rzeźba starożytnego Egiptu służy w pierwszym rzędzie religii. Posąg bóstwa był samym bogiem, musiał być zwrócony twa­rzą, do wiernych a postawę jego musiała cechować powaga. Osiągano to przez kompozycję. statyczną, zastosowanie formy zamkniętego bloku pionowego oraz kompozycję frontalną rzeźby (przód rzeźby najważniejszy).Dla rzeźbiarza starożytnego sprawą najważniejszą była funk­cja* magiczna rzeźby, a znacznie mniej wagi przykładano do funkcji; estetycznej.  W  rżeźbie bóstw, w tym również faraonów, obowiązywały kanony, których nie wolno było naruszyć, a więc postać kro­cząca lub siedząca, wieczna młodość postaci itp. Tak więc rzeźba również służyła umacnianiu istniejącego porządku społecznego.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂