Archive for the Reklama i propaganda książki Category

OKRES REPUBLIKI

Okres r e p u b 1 i k i przynosi już kształtowanie się właści­wej sztuki rzymskiej; początek jej opiera się na wkładzie Etru­sków szczególnie w dziedzinie rzeźby i architektury. Czasy woj­ny; nie sprzyjały rozwojowi artystycznemu, ale w miarę pod­bojów otwierały się Rzymianom oczy na piękno sztuki greckiej, toteż wywozili z tego państwa co’ tylko się dało oraz sprowa­dzali z Grecji artystów. W ten sposób — szczególnie w dzie­dzinie sztuki — zwycięscy Rzymianie stali się uczniami poko­nanych Greków. Okres cesarstwa to szczytowy rozkwit sztuki rzymskiej.Rzym tego okresy będący praktycznie stolicą świata, szczyci się pięknymi budowlami, które każdy -cezar wznosił dla sławy swo­jej osoby i swoich rządów.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

WIELKIE AMFITEATRY

W tym okresie powstają wielkie amfi­teatry, świątynie, łaźnie, rynki, łuki triumfalne i pałace. – Oceniając ogólnie można powiedzieć, że sztuka w Rzymie, również jak w Grecji była na usługach państwa. Ale różnice są bardzo istotne. W Atenach każda nowa budowla była sprawą publiczną; a obywatel ibył jej współtwórcą. W Rzymie natomiast obywatel był przede wszystkim odbiorcą. Sztuka rzymska przez swoją monumentalność była wyrazem panowania Imperium nad światem, a sławiąc bogów rzymskich i władców imperium mu­siała zaspokajać rosnącą potrzebę zbytku nielicznej,mimo wszyst­ko klasy rządzącej.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

SZTUKA BIZANTYJSKA

Kultura bizantyjska w ciągu niemal tysiąca łat istnienia prze­szła wiele przeobrażeń i ostatecznie uksztatłowała się w VI w. n.e. Bizancjum było jedyną częścią Imperium Rzymskiego, któ­rego nie zrujnowały najazdy barbarzyńców na Europę. Złożyły się na to m. in. warunki naturalne, np. stolica Konstantynopol leżał nad Bosforem, niedostępnym od strony stałego lądu. Bizan­cjum leżało na styku dwóch światów: zachodniego i wschodniego. Konstantynopol zaś — miasto bogate i ogromne — leżał na szla­ku handlowym łączącym Azję z Italią i Afryką. Państwo bizan­tyjskie handlowało więc na wszystkie strony, a cała działalność ekonomiczną, w tym również rzemiosło artystyczne, znajdowało się pod kontrolą państwa. Cesarze mieli władzę absolutną; drugą potęgę w państwie tworzył kościół.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

ARCHITEKTURA STAROŻYTNA

Mówiąc „architektura” mamy na myśli bryłę, budowlę będącą jakby wielką rzeźbą wydrążoną wewnątrz, którą człowiek może oglądać ze zewnątrz i od wewnątrz. Budowla taka powstaje zawsze na podstawie planu, przy czym nie każda budowla może być zaliczana do architektury, a więc nazwana dziełem sztuki. Decydują o tym trzy podstawowe elementy: funkcja, tj. maksymalne podporządkowanie zadaniom, którym ma służyć, konstrukcja, czyli’.rozwiązanie techniczne oraz forma’ plastyczna, tj. kompozycja brył i jej wyraz.Architektura bardziej jeszcze niż malarstwo jest odbiciem epoki, w której powstaje.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

ZAWSZE NA ZAMÓWIENIE

Architekt robi wielką budowlę zawsze na czyjeś zamówienie (mówimy dziś: na zamówienie „inwestora”), przeważnie jest to^zamówiende warstwy rządzącej, stąd też archi­tektura starożytna jest również odbiciem potrzeb i zainteresowań- ówczesnych klas panujących. Przykładem architektury Sumerów zamieszkujących Mezopo­tamię są budowle sakralne (świątynie), zwane ziguratami. Budowla taka była z wyglądu jak gdyby schodkową piramidą, tworzącą rodzaj drabiny, po -której — w pojęciu Sumerów — bogowie schodzili na ziemię. Przykładem architektury świeckiej były pałace królewskie, które z uwagi na różnorodne przezna­czenie (mieszkalne, administracyjne, reprezentacyjne, obronne itp.) nazwano architekturą składaną.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂