Archive for the Reklama i propaganda książki Category

ŚCISŁY ZWIĄZEK

Okres neolitu cechuje ścisły związek obrzędów kultu z roz­wojem sztuk plastycznych. Do obrzędów kultu ludów Afryki czy Austrii należały też m. in. maski różnego rodzaju, któ­rych używanie wyolbrzymiało, mimikę twarzy i było wyrazem sił magicznych, jakie człowiek pierwotny chciał zachować na własny użytek. .Maski takie, niezależnie od tego czy budziły odrazę czy śmiech, były zawsze naśladownictwem różnych wy­razów ludzkiej twarzy, którą ówczesny artysta ludowy starał się utrwalić w tworzywie. Sztuka społeczeństwa pierwotnego odznacza się wielką różno­rodnością form, prostotą i żywością wyrazu. Była to sztuka pry­mitywna, ale realistyczna. Jej twórcy to nie zawodowi artyści, lecz ludzie zwykli obdarzeni fantazją.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

W OGÓLNEJ OCENIE

Jest to istotne szczególnie dlatego, że człowidk pierwotny nie znał prawie zupełnie otacza­jącego go świata ani nawet samego siebie, nad jego świadomością ciążyła siła różnego rodzaju bóstw, duchy przodków i inne nie­znane i. tajemnicze moce. Dlatego bał się i czcił tych bogów, a znakom i wytworom kultu oraz swoim dziełom artystycznym nadawał cechy bóstwa.Oceniając ogólnie okres przedhistoryczny ęależy pamiętać, że paleolit-to prapoczątki sztuki. Wówczas była to sztuka plemion łowieckich, a’jej kolebką była Europa Zachodnia. Natomiast neolit to rozkwit sztuki związany, już z rozwojem rolnictwa. Kolebką sztuki stają się wówczas kraje Bliskiego Wschodu, gdzie rolnictwo rozwinęło się najwcześniej.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

SZTUKA STAROŻYTNEJ GRECJI

O narodzie mówiącym greckim językiem wiadomo, że pojawił się na półwyspie Bałkańskim z północy w połowie II tysiąclecia p.n.e. Położenie geograficzne sprawiło, że Grecy obok hodowli i   rolnictwa trudnili się rzemiosłem i handlem morskim. Żeglując po morzach poznawali świat;i przyswajali ;sobie wszystkie zdo­bycze cywilizacji innych narodów, Grecja tamtego^ okresu była przeciwstawieniem Egiptu. .Władza nie opierała się na ^despoternie i tyranii, poszczególne miasta greckie. stanowiły jak gdy­by odrębne państwa,, co osłabiało oczywiście siłę Grecji jako całości, ale wpływało na rozwój swobód demokratycznych, da­wało swobodę twórcom.Sztuka grecka spełniała rolę. służebną wobec, państwa jako całości. Stawiano pomniki zarówno bogom jak i wojownikom,i     ludziom uczonym.- Państwo troszczyło się . me tylko o budowę świątyń, ale . i teatrów,-, boisk’ sportowych i innych urządzeń użyteczności publicznej.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

OKRES KLASYCZNY I ARCHAICZNY

Okres archaiczny to: przyswajanie osiągnięć cywilizacji Bliskiego Wschodu, przyjęcie od Fenicjan alfabetu fonetycznego, powstanie dwóch największych poematów literatury światowej — „Iliady”: i „Odyssei” Hcmera, rozwój ceramiki i rzeźby oraz stworzenie własnej architektury. Przyswajane doświadczenia in¬nych narodów są rozwijane i udoskonalane dzięki inteligencji i ambicjom własnych twórców. Okres klasyczny charakteryzuje się rozkwitem państwa i sztuki. Jest to już oryginalna sztuka grecka, wyrażająca się w dążeniu do znalezienia kanonu ; proporcji^ doskonałej.: Okres klasyczny przynosi najpiękniejsze budowle, a wśród nich Par- tenon, Propyleje, Erechtejon i świątynia Nike.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

SZTUKA RZYMSKA

Podczas gdy Ateny pod rządami Peryklesa przeżywały złoty wiek rozwoju (V wiek p.n.e.), Rzym dopiero się umacniał. Po śmierci Aleksandra. Wielkiego republika rzymska podbiła inne ludy Italii, a później, w 146 r. p.n.e. ruszyła na Grecję i Mace­donię. Stulecia, które później nastąpiły, to; wielki rozwój Impe­rium Rzymskiego, które  zagarniając dawne państwa greckie w Azji zachodniej i w Egipcie oraz północne wybrzeże Afryki i    większą część Europy — staje się największym mocarstwem tamtych czasów.  Prowadząc wojny i podboje Rzymianie nie mieli czasu zaj­mować się rozwojem sztuki czy filozofii, korzystali z doświadczeń podbitych przez siebie ludów.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂