Archive for the Reklama i propaganda książki Category

SZTUKA OPARTA NA OBSERWACJI

Na przestrzeni tej epoki trwającej tysiąclęcia następował stopniowy rozwój kształtów rysowanych zwierząt i ludzi, a w szczególności następowały uproszczenia , w oznaczaniu pew­nych elementów budowy oraz wykonywanych czynności. Łącze­nie w szeregi podobnych znaków było początkiem pisma obraz­kowego.  Obok malarstwa jaskiniowego zaczęły w tym okresie pojawiać się ryty na kości, rogu lub kamieniu oi*az rzeźby, szcze­gólnie postaci kobiecych. Zarówno w malarstwie jaskiniowym, jak w ryta.ch i rzeźbach główną inspiracją ówczesnych twórców była natura.  Sztukę opartą na obserwacji natury nażywamy m i t a c y j n ą lub przedstawiającą.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

CHAOTYCZNE I PRZYPADKOWE

Malowane w tym okresie sceny były zbiorem dość przypad­kowo i chaotycznie nagromadzonych postaci, co świadczy, że malarze tego okresu nie znali jeszcze podstawy dzieła sztuki, czyli kompozycji. Etap najstarszy okresu prehistorycznego, do którego odnoszą się omawiane przykłady zabytków sztuki, nazwany jest paleo­lit e m (z greckiego: palaios— stary i lithos— kamień).W. późniejszym, okresie człowiek zaczyna prowadzić życie osiadłe, hodować zwierzęta i rośliny. Pojawiają się nowe wyna­lazki, nowe przedmioty i wyroby niezbędne do tego trybu życia. Rodzą się wszelkiego rodzaju rzemiosła, a w szczególności cera­mika i tkactwo.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

IDEOWY CHARAKTER

Jest to już okres neolitu (z greckiego: neos lithos — nowy kamień), czyli mniej więcej VII tysiąclecie przed naszą erą. Ceramika owych czasów przybiera formy geometrycz­ne z bogatym zdobnictwem dookoła naczyń.W neolicie istnieje już rzeźba o charakterze ideowym. Są to ‘ przeważnie grupy posągów z grubsza tylko zbliżonych do postaci ludzkich, tzw. idole, którym oddawano cześć boską. Nie jest to obraz człowieka, lecz twór-bóstwo będące uosobieniem nie­znanej i tajemniczej siły, niepodobnej do znanych obrazów ludzi czy zwierząt.Neolit jest to już okres, w którym natura przestaje być jedy­nym źródłem inspiracji twórczej, lecz staje się nią również idea, kształtująca np. formę rzeźby bóstwa.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTÓW

W odniesieniu do przed­miotów o znaczeniu użytkowym tym źródłem jest tworzywo i   technika obróbki, a także funkcja (przeznaczenie), z której ^ wynika określony kształt, czyli układ form geometrycznych. Najstarsze przykłady ceramiki, pochodzące z’ około 4000 roku p.n.e., pochodzą z Mezopotamii i są świadectwem pastersko-rol- niczych zainteresowań’jej twórców. Cechą charakterystyczną ceramiki tego okresu jest stopniowe odchodzenie od chaotycz­nych rysunków i układów, do uporządkowanych kształtów geo­metrycznych i stosowania rytmu w kompozycjach pasowych (pasy rysunków dookoła naczynia).

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

OBŁOŻENIE PŁYTAMI

Zdarzają się dolmeny obło­żone ze wszystkich stron płytami kamiennymi z’ wysypanym nad nimi nagrobnym kopcem. Prawdopodobnie wnętrze dolmenu było uważane za miejsce pobytu dusz przodków. Należy pod­kreślić, że dolmeny dają początek architekturze. Odmianą dolme­nów są ero miechy, których najlepsze okazy zachowały się w miejscowości Stonehenge w Anglii. Gromlech jest to już rodzaj kaplicy, której ściany powstają ze stojących dookoła kamieni przykrytych grubymi płytami, a na środku znajduje się ołtarz służący dla świętych obrządków związanych z kultem słońca.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂